שנה, נתונים מצטברים | דף ראשי
 
   
עוצמת הגשם שירדה , שנתי (מ"מ)
כמות הגשם שירדה ,  שנתי (מ"מ)
   
הטמפרטורות ,  שנתי (צלזיוס) עומס החום ,  שנתי (צלזיוס)
   
מדד חום משולב לוחת ורוח- ,  שנתי (צלזיוס) הלחות, שנתי  (אחוזים)
   
כיוון הרוח ,  שנתי מהירות הרוח ,  שנתי (קילומטר/שעה)