3 חודשים, נתונים מצטברים |  דף ראשי
 
עוצמת הגשם שירדה , 24 שעות (מ"מ)
כמות הגשם שירדה , 24 שעות (מ"מ)
   
הטמפרטורות , 24 שעות (צלזיוס) עומס החום , 24 שעות (צלזיוס)
   
מדד חום משולב לוחת ורוח- , 24 שעות (צלזיוס) הלחות,  (אחוזים)
   
כיוון הרוח , 24 שעות מהירות הרוח , 24 שעות (קילומטר/שעה)